Obsługa BHP i PPOŻ firm

Obsługa BHP i PPOŻ firm

-Szkolenie pracowników PPOŻ(szkolenie podstawowe)

Zapewniamy również;

-KOPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

-Przegląd i legalizację gaśnic (naprawa, sprzedaż)

GAŚNICE i SPRZĘT GAŚNICZY; montaż, oznakowanie, kontrola,

-Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

-Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem, oraz inne sytuacje niebezpieczne

-Ewakuacja z obiektów (teoria i ćwiczenia/sytuacje pozorowane)

-Szkolenia osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji (szkolenia indywidualne uzależnione od obiektu)

-Wyznaczanie dróg ewakuacji oraz rozmieszczenia sprzętu gaśniczego

-Tworzenie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ZESPÓŁ SZKOLENIOWY; BHP ACADEMY